CRE BIZNES

CRE BIZNES

Biznes to ludzie, a najważniejszą rzeczą jaką robią ludzie jest myślenie.

Mimo to rzadko spotykamy takich, którzy przejmują się sposobem w jaki myślą. Prawie zawsze przejmują się tym, że sprzedają zbyt mało, mają słabe wyniki, są nieskuteczni, nie potrafią zarządzać efektywnie zespołem, współpracować z innymi, są nie dość dobrymi liderami, nie mają czasu na życie prywatne, czują się zdemotywowani, wypaleni, często narzekają na złą atmosferę w pracy.

Gdy takie osoby przychodzą do nas na sesje coachingowe i szkolenia, przeważnie oczekują, że zrobimy coś, co odmieni zachowanie szefa, kolegi, klientów, podwładnych.

Nasza praca polega w dużej mierze na tym, żeby ludzie zrozumieli swój wyłączny wpływ na interpretację zdarzeń, w tym na ocenę zachowań innych osób, a co za tym idzie - swój wpływ na własne emocje i działania. Dla firmy ma to zasadnicze znaczenie, bo to konkretny człowiek podejmuje często strategiczne dla przyszłości biznesu decyzje.

PRZEKONANIA W BIZNESIE

Przeanalizujmy to na znanym przykładzie:

„Dyrektor firmy obuwniczej wysłał 2 handlowców, aby rozpoznali rynek w jednym z państw afrykańskich. Jeden dzwoni następnego dnia i mówi: - To bez sensu! Tu nikt nie chodzi w butach. Wracam do domu pierwszym samolotem. Drugi przebywający w tym samym kraju dzwoni i mówi: - To raj! Tutaj nikt nie chodzi w butach, zarobimy miliony.”

Ta historia pokazuje coś bardzo istotnego i znaczącego: siłę naszych przekonań i myśli na dany temat. Sytuacja napotkana przez obu handlowców była taka sama, to od jej interpretacji zależała decyzja i działanie. O interpretacji zaś decydują przekonania, czyli myśli (opinie, oceny, stereotypy) na dany temat. Przekonania te czasem są nam przydatne, ale często nie. W tym drugim przypadku skutecznie blokują działania.

To przekonania odgrywają znaczącą rolę w powstawaniu konfliktów w zespole. Ludzie często przybierają postawę ataku, bo maja przekonanie, że tylko agresją mogą zaimponować innym. Dystansują się z powodu przekonania, iż ludzie chcą ich wykorzystać. Sabotują współpracę z osobami starszymi, młodszymi, kobietami, mężczyznami - z powodu stereotypów na temat danej grupy.

Jak często słyszeliście od swoich podwładnych “To trudne”, “Nie da się inaczej” ? Za takimi twierdzeniami też stoją przekonania. Wymuszając, menadżer może zmienić tylko jednorazowe zachowanie. Jeśli zależy mu na trwałej zmianie postaw takich osób, należy zmienić ich przekonania.

W biznesie często krąży przekonanie, że emocje ludzi są ich prywatną sprawą, bo firmę interesuje tylko ich działanie, to za działanie otrzymują wynagrodzenie. Ale działania wynikają z emocji. Strach przed spotkaniem, zażenowanie przy składaniu oferty, wstyd pojawiający się przy prezentowaniu produktu nie pozostaną bez wpływu na wyniki. Te emocje są rezultatem przekonań, nawyków w myśleniu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń.

  • menadżerów
  • liderów
  • handlowców
  • trenerów
  • zespołów

W Centrum Rozwoju Efektywności uczymy, jak zmieniać nawyki myślenia.

Uczymy, jak zauważać swoje emocje i myśli, jak odrożnić fakty od interpretacji.

Uczymy zdrowego, racjonalnego spojrzenia na zdarzenia.

Trenujemy myśli do tego, by przynosiły pożądane efekty.

Chcesz wypływać na emocje innych?

Naucz się na sobie.

Działania wynikają z emocji.

Myślenie jest tym, co daje początek działaniu.

Motywuje lub blokuje.

Daje impuls do kreatywnej pracy lub wycofania.

Powoduje, że jesteśmy skuteczni lub nie.

www.leczeniehemoroidow.com.pl www.pamiec.org www.rzesy.net